single-image

Varsam och verkningsfull fasadtvätt i Helsingborg

Rengöring i hemmet är något som de allra flesta har rutin på och städningen prioriteras trots att den inte är speciellt rolig att genomföra. Även utsidan på huset behöver vårdas för att den ska må så bra som möjligt samt kunna stå emot väder och vind. Både tak och fasad kan drabbas av så kallad påväxt (växtlighet såsom alger, lav och mossa) vilket inte är speciellt bra för materialet den sätter sig på.

Anledningen till att påväxt inte är bra för huset

Påväxt binder fukt vilket kan bryta ner ytskiktet och i sin tur förstöra funktionen samtidigt som det inte ser speciellt fint ut. Lösningen på ett sådant problem är rengöring samt en behandling med medel som förhindrar att påväxten kommer tillbaka. Det är dock väldigt viktigt att tvätten utförs noggrant för att inte några rötter från påväxten ska kunna dröja sig kvar och göra att den snart kommer tillbaka igen. 

Ytterligare en anledning till att tvätta fasaden

Planeras målning av husets fasad så är det mycket viktigt att först rengöra den från smuts och påväxt. Görs inte det så blir inte resultatet lika fint och påväxt som inte tagits bort kan dessutom tränga sig igenom färgen vilket gör att bostaden snart måste målas om igen. Precis som när du målar inomhus är alltså förarbetet avgörande för hur bra slutresultatet blir. 

Låt någon annan göra jobbet

Att tvätta fasaden tar dock en hel del tid och energi samtidigt som det kan vara svårt att veta vilka produkter som är bäst att använda samt hur man ska gå tillväga. Genom att anlita en firma som dagligen arbetar med hustvätt slipper du det bekymret. För den som vill ha hjälp med fasadtvätt i Helsinborg kan Hustvättarna stå till tjänst. De är proffs på fasadtvätt och vet vad som krävs för ett vackert och hållbart resultat. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.