Vad är migrationsrätt?

19 augusti 2019 patrick pettersson
Vad är migrationsrätt?

Det är bra att känna till sina rättigheter om du är nyanländ eller på annat sätt kommer i kontakt med migrationsrätt. Migrationsrätt är ett begrepp som innefattar allt som gäller utländska medborgares rätt att vistas i Sverige. Den centrala lagen är utlänningslagen som bland annat hanterar rätten till tillfälligt och permanent uppehållstillstånd. Utlänningslagen omfattar även arbetstillstånd. En bra advokat är en investering för att tillvarata dina rättigheter.

 

 

Migrationsrätt och rättslig hjälp

 

Oftast krävs det juridisk hjälp av advokat för att göra ansökan. Söker du en kunnig jurist i Göteborg är det lätt att hitta en. Ett länktips är: https://advokatfirmanop.se/sv. En advokat är att rekommendera i de allra flesta fall. Orsaken till att anlita en advokat är att allt ska bli rätt i ansökningarna och du inte missar något bland alla lagar och regler. Det är speciellt viktigt vid överklaganden. Processordningen är Migrationsverket, migrationsdomstolarna och efter prövningstillstånd Migrationsöverdomstolen. Du har också rätt enligt Förvaltningslagen till en tolk och den rätten har förstärkts i den nya Förvaltningslagen 2007:900.

 

Fri rörlighet för EU/ESS-medborgare

 

Medborgare inom ESS (EU-länderna plus Norge, Island och Liechtenstein) omfattas av den fria rörligheten. Det innebär att man har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader om man inte är en belastning för landet man vistas i. Har du för avsikt att stanna längre än tre månader ska du registrera dig hos Migrationsmyndigheten. Har man lagligt och utan avbrott befunnit sig i landet i fem år har man permanent uppehållsrätt.

 

För tredjelandsmedborgare är reglerna annorlunda

 

Tredjelandsmedborgare avser medborgare i länder utanför ESS.  En tredjelandsmedborgare har rätt till uppehåll genom anknytning till exempel släktskap i landet. Det gäller även genom äktenskap eller samboförhållande med någon som är bosatt här eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Ensamkommande barn och personer med särskilda skäl kan beviljas uppehållstillstånd som tredjelandsmedborgare. 

Fler nyheter