Trädfällning i klassisk park i Lund

24 juni 2022 william eriksson

editorial

I Lund finns, alldeles mellan domkyrkan och universitetsbyggnaden, en park som heter Lundagård. Den har faktiskt varit park ända sedan år 1747. Från början planterades mycket örter och buskar men numera är det främst träden som dominerar området. Det finns flera gamla lindar och kastanjer som också inrymmer en unik fauna av insekter. 

Bevarandet av Lundagård är viktigt för stadens styrande. Här får sannerligen inte trädfällning ske hur som helst. Att träden sköts och vårdas på bästa sätt är väldigt viktigt för att bevara områdets karaktär. Mellan dessa träd tågar varje år de nypromoverade doktorerna från domkyrkan till universitetshuset.

Vart fjärde år firas också lundakarnevalen här med allsköns evenemang.  Framför universitetshuset växer dessutom den ståtliga magnolian som brukar blomma kring första maj, då Lunds studentsångare står på husets trappa och sjunger in våren.

 

trädfällning Lund

 

Arboristen kan även jobba på andra ställen

Trädfällning i Lund måste generellt sett göras med stor omsorg. Att bevara karaktären av denna park, liksom andra parker i staden ses som mycket viktigt. Det är väl att det finns kunniga arborister att tillgå i närheten, såsom https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-lund.   

Dessa arborister arbetar inte bara med träden i kommunens parker utan vem som helst kan anlita dem. Det är inte alltid så lätt att själv bedöma om det är bäst att fälla ett gammalt träd eller om det går att föryngra med hjälp av beskärning. Här kommer arboristen in med sin fackkunskap. 

Han vet vilka ingrepp som behöver göras på träden och är också utbildad att utföra sådana arbeten på bästa sätt. Det är ju också ofta så att det inte bara är svårt utan till och med kan vara farligt att arbeta med att fälla träd. Arboristen har helt enkelt den bästa utrustningen och kunskapen för att kunna göra sådana arbeten. Därför bör man också låta honom göra det.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://alltomkonst.se/

https://konst-bloggen.se/

https://konst-rikt.se/

https://konst-sidan.se/

https://konstbloggen.se/

https://konstihemmet.se/

https://konstinspiration.se/

https://konstnytt.se/

https://konstsajten.se/

https://nyare-konst.se/

https://utforska-konst.se/

https://vardags-konst.se/

Fler nyheter