single-image

En populär och digital loggbok

Hur reagerar du på begreppet ”blogg”? Hade det varit i början av 2000-talet hade du kanske blivit nyfiken, tyckt det varit ett spännande koncept och framför allt ett nytt sätt att kommunicera och uttrycka sig i och få uppmärksamhet för det. Idag har nyhetsvärdet kanske svalnat en aning jämfört med när ”bloggen” slog igenom i början av millenniet. Numera uppges det finnas över 600 miljoner bloggar i hela världen. Bara i USA sägs det finnas minst 31 miljoner bloggare som åtminstone en gång i månaden uppdaterar sin blogg.

 

Stor variation av bloggar

Med sådana kvantiteter är det nog ingen som klandrar dig om du rycker på axlarna av begreppet ”blogg”. Man kan naturligtvis inte läsa allihop och det är antagligen bara ett fåtal, eller till och med någon enstaka, som är relevant eller intressant för dig. Men har man ett särskilt intresse finns det faktiskt en del guldkorn. Med så många bloggar på nätet finns det såklart bloggar inom alla kategorier. Några exempel är resebloggar, hälsobloggar, hundbloggar, idrottsbloggar och matbloggar. Listan kan göras hur lång som helst. Det är också vanligt att exempelvis tidningsredaktioner låter sina journalister bedriva bloggar över nätet vars text inte publiceras i den faktiska tidningen.

 

 

Egna värderingar i centrum

Det finns som sagt en i princip oövergriplig och oöverskådlig mängd bloggar på Internet idag. Men för att dra ut ett strå ur stacken bara för att med ett exempel visa hur en typisk blogg är strukturerad kan du besöka www.pttyp.se. Man ser då att det finns en uppdelning av inlägg sorterade efter datum. Det är ofta informella texter som gärna blandar både källhänvisning och referenser men där egna åsikter, erfarenheter och värderingar tenderar att vara de dominerande karaktärsdragen i texterna. Så en rekommendation är att läsa bloggar för underhållningens skull och ha ett kritiskt öga till innehållet.

You may like