Brottmål i Göteborg

20 juli 2021 jonas olsson

Den som är misstänkt för ett brott och har rätt till en offentlig försvarare har också rätt att själv välja sin försvarare, och bör så göra. Det är nämligen inte alls säkert att den advokat som rätten annars utser är särskilt erfaren eller ens specialiserad på brottmål. Men man kan också i ett senare skede be att få byta advokat. 

Som brottsmisstänkt känner man sig ofta utsatt och vet kanske inte riktigt vilka rättigheter man har eller hur processen går till. Därför kan det vara bra att redan tidigt vid de inledande polisförhören anlita en brottmålsadvokat. Advokaten kan då sitta med som stöd vid förhören och man kan i förväg tillsammans gå igenom vilka frågor som kan tänkas ställas. I de fall man sitter häktad kan advokaten också fungera som en kontakt med yttervärlden, med exempelvis släkt, vänner, hyresvärd och arbetsgivare.

Så ska en bra brottmålsadvokat vara

Det är viktigt att man känner förtroende för den brottmålsadvokat man väljer att anlita och gör man inte det ska man byta. En riktigt bra brottmålsadvokat är lyhörd, bedriver egna undersökningar och hittar vittnen som slår hål på polisens utredning. Men det tar tid och krävs erfarenhet för att bli en skicklig advokat och därför ska man helst inte välja en nyutexaminerad sådan. På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man hitta information om deras advokater och hur länge de varit verksamma. 

Men en seriös advokat ska heller inte åta sig ett uppdrag om denne inte har rätt kunskap eller den tid som målet kanske kräver. Tackar advokaten nej brukar denne i stället kunna rekommendera en kollega. Vill man ha förslag på advokater som arbetar med brottmål i Göteborg har Advokatsamfundet en smart sökfunktion på sin hemsida. Där kan man även hitta information om hur aktiva advokaterna är och hur många timmar de försvarat olika klienter i rätten under året

 

Fler nyheter