single-image

3PL för bästa flödet

Logistik handlar om flöden. Det innebär allt som ska förflyttas från en plats till en annan. Som till exempel färdmedel eller varor. Inom alla områden handlar det om att hitta det bästa möjliga sättet att förflytta något. Så bra, fort och ekonomiskt som det går.

För att man ska nå det bästa resultatet krävs det en hel del beräkningar och överblick över situationen. Därför finns det oftast någon som är tilldelad rollen som logistiker. Och ibland kan det till och med vara hela avdelningar som arbetar inom området.

 

Utbildning eller erfarenhet

Inom området logistik rör sig allt från planering av varuflöden till att peka med hela handen gällande var bilar ska parkera. Därför finns det också en stor bredd på det som kallas logistiker.

I vissa fall är det någon som sitter med programvaror vid en dator. Och i andra fall är det någon som har ett sinne för pussel och kommunikation. Därför är det också så att vissa tjänster kräver någon som har en utbildning inom området. Och vissa tjänster räcker det att man har personliga kvalifikationer som passar för uppdraget.

 

Roller i ledet

Med logistik menas hur något rör sig från startpositionen till slutdestinationen. Och därför kan det innebära att det är många roller som ska fyllas upp under resans gång. 3PL är en mellanpartner som sköter det mesta i mitten av logistikflödets resa. Det vill säga den som ser till att det som ska fraktas från ruta ett kommer fram till ruta två.

I praktiken är det oftast ett fraktbolag som sköter förflyttningen. Men det kan även vara en mängd andra delar som också hamnar lite mittemellan de två från och till. Lagring är också en mellanstation. Vill man så kan man även använda sig av en partner för att beställa nya varor, ropa av vid ankomst och även hålla koll på lagrets löpande saldo.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.