Utmaningar med bergsprängning i Stockholm

18 maj 2021 jonas olsson

Att spränga i bergen är ett måste i vissa fall när det ska byggas. Det kan vara en bostad eller vid anläggning av vägar. Sprängningar är precisionsarbete som ställer höga krav på säkerhet. Därför är det inte så konstigt att Bergförstärkning i Stockholm är extra komplicerat. En sprängning som går fel i Stockholm skulle kunna orsaka enorma skador, på byggnader, infrastruktur och inte minst personer. För att ett företag ska få arbeta med sprängningar krävs det att företaget lever upp till högt ställda krav.

Kraven inkluderar inte bara att företaget utan att varje medarbetare ska ha rätt utbildning och certifiering. En sprängare som arbetar i Stockholm och ska utföra avancerade sprängningar behöver mer än bara en grundutbildning. Den som vill bli sprängledare eller sprängarbas ska inte bara ha rätt teoretisk utbildning, personen måste också ha dokumenterad erfarenhet. Det ställs höga krav på att få vara sprängarbas på grund av de enorma risker som sprängning i tätort medför. Så när du hör att det räknar ner inför en sprängning i Stockholm kan du lita på att säkerheten är hög.

Sprängningar starkt reglerade

Företag som arbetar med sprängning i Stockholm har speciella intyg och kompetenskrav. Förberedelserna är gedigna och riskanalyser görs i samråd med flera experter. Sprängning kan ske genom olika metoder som väljs med hänsyn till säkerhet.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har också riktlinjer och krav. Framför allt när det kommer till förvaring. Så det ligger inte sprängmedel och skräpar i lådor hos företag. Genom att det ställs höga krav inom alla områden när det kommer till sprängningar blir byggande också säkrare.

Inför sprängningar i tätorter ställs det extra krav på att exempelvis analysera markvibrationer. Då ska det beräknas hur olika nivåer kan komma att påverka omkringliggande byggnader och infrastruktur. Eftersom tekniken går allt mer framåt även inom sprängningsområdet blir det allt säkrare.

Fler nyheter