Tömma dödsbo Stockholm – vad du behöver veta som änkling/änka

30 maj 2023 Julia Zsiga

Att förlora sin livskamrat är en av de svåraste upplevelserna i livet. Det är en svår process att komma igenom sorgen och samtidigt hantera alla de praktiska frågor som uppstår efter en familjemedlems bortgång. Ett av de stora ansvarsområdena som en änkling/änka måste ta hand om är att tömma dödsboet. Detta är allt annat än en lätt uppgift, och det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. I den här artikeln ger vi dig information om vad du behöver veta när det gäller att tömma dödsbo i Stockholm.

Vad innebär att tömma dödsbo?

Att tömma dödsbo innebär att ta bort alla personliga tillhörigheter och möbler från den avlidna personens bostad. Detta är en tidskrävande process som kan ta flera veckor eller till och med månader beroende på storleken på bostaden och mängden saker som ska flyttas. Vid sidan om att hantera förlusten av en nära anhörig kan det vara svårt att hantera denna process på egen hand, speciellt om man bor i en större stad som Stockholm. Det är ofta bäst att överlämna ansvaret till en professionell firma som erbjuder tjänster för att tömma dödsbo.

tömma dödsbo stockholm

Vad ska man göra med tillhörigheterna?

Ett av de största besluten du kommer att behöva göra när du tömmer ett dödsbo är vad du ska göra med personliga tillhörigheter och möbler. Vissa saker kan vara känslomässigt viktiga och svåra att skiljas ifrån, medan andra kan ha stort ekonomiskt värde. Det är viktigt att du noggrant tittar igenom alla objekt innan du gör några beslut. Du kan behöva använda en auktoriserad värderare som kan hjälpa dig avgöra det faktiska värdet av vissa föremål. Om du bestämmer dig för att sälja några av tillhörigheterna kan du anlita en auktionsfirma eller lägga ut annonser på internet. Om några föremål inte har något värde kan du donera dem till välgörenhet eller kasta bort dem.

Vilka är de praktiska frågorna?

Förutom att hantera alla tillhörigheterna, finns det också många praktiska frågor som du kommer att behöva ta itu med när du tömmer det döda personens bostad. En viktig sak att tänka på är att avbryta alla abonnemang på el, gas, internet, telefon och andra tjänster som personen hade. Du måste också meddela myndigheter som Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Skatteverket om personens död. Om personen hade ett testamente måste det också lämnas in till Skatteverket.

Fler nyheter