single-image

Tillverkning av medicinteknisk utrustning — avgörande för en fungerande sjukvård och vardag

Medicinteknisk utrustning är av görande för att ett sjukhus eller en vårdcentral ska kunna fungera som de ska. Med medicinteknisk utrustning menas exempelvis kompresser, kontaktlinsprodukter, sprutor, kanyler, infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel. Förutom att det måste finnas tillgång till sådan utrustning så är det även mycket viktigt att den är av högsta möjliga kvalitet. 

Även hos övriga organisationer och företag, samt för privatpersoner kan det finnas ett stort behov av medicinteknisk utrustning. En första hjälpen låda med bland annat kompresser och plåster bör finnas tillgängligt både hemma och på arbetet för att underlätta då olyckan är framme. 

Vad gör en medicinteknisk produkt?

Medicinskteknisk utrustning kan helt enkelt vara allt från engångsartiklar vi använder i vardagen till avancerad robotkirurgi. Det som avses med en medicinteknisk produkt är att den ska användas (ensam eller i kombination med annan produkt) för att hos människor påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom.

Det kan även vara för att påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning. Medicintekniska produkter kan dessutom användas för att undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, samt för att kontrollera befruktning.

Företag med bred kunskap och yrkesskicklighet 

Sollentuna Plast & Gravyr AB är ett företag som bland annat arbetar med tillverkning av medicinteknisk utrustning. Företaget grundades år 1986 och är en finmekanisk verkstad. De är specialiserade på bearbetning av plast och aluminium, ofta med ytterst små toleranser.

Sollentuna Plast & Gravyr AB har mycket god materialkännedom och tillverkningsteknik, samt utvecklar ständigt nya tekniker för att möta de krav som ställs från kunderna. De använder sig huvudsakligen av tekniker såsom maskingravyr, fräsning, svarvning, kapning, bockning, limning samt montering. 

Sollentuna Plast & Gravyr AB arbetar idag huvudsakligen med tillverkning av medicinteknisk utrustning, men de utför även rena gravyrarbeten. De kan dessutom tillverka prototyper av alla möjliga slag och hjälper gärna till från skiss till färdig produkt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.