single-image

Modulbyggen är framtiden

Målet med användning av  modulbygge är effektivitet och snabb leverans. Trenden går numera mot att det byggs mer permanenta modulbyggen. Processen för tillverkning har nått en långtgående industrialisering. IT teknik har bidragit till att modulbyggen kan tillverkas med hög precision. Med hjälp av 3D skrivare teknik kommer de flesta moduler att “skrivas ut” eller produceras på plats. Det blir snabbare än dagens. 

Modulbyggen kan numera byggas som höghus. Avancerade 3D simuleringar och strategiska förstärkningar av materialet har förbättrat processen. Man har kunnat öka byggnadens hållfasthet. Modulerna tål att staplas ovanpå varandra i flera våningar. Det finns hotell och sjukhus som är byggda upp till tolv våningar.

 

En möjlig lösning på bostadsbristen

Modulbyggen kan lösa de akuta bostadskrisen i Sverige. Det flesta kommuner idag har flera personer som står och väntar på en bostad. Dessutom finns det en hel del låginkomsttagare och nyanlända som inte har råd med att bo i hus. 

 

 

Bara två decennier innan var de flesta moduler tillverkade bara för tillfällig användning. I brist på bostäder och kontor för själva byggarbetarna som arbetade med betongbyggen. Också inom andra näringar där det behövdes tillfälliga lokaler. Numera kan modulbyggen erbjuda en bra komfort och flexibilitet till en lägre kostnad. Men det finns hinder som måste ändras i lagstiftning.

 

Bra för miljön

Modulbyggen är ett bra miljöval, eftersom de är tillverkade av trä, som är en förnybar resurs. Att bygga eller montera ett modulhus lämnar ett mycket litet avtryck på byggområdet i jämförelse med betonghus. Materialspill är mycket litet vid tillverkning av moduler. Dessutom är betong mycket svårare att kontrollera och risken för spill av byggmaterial finns. 

Modulbyggen kan vid behov monteras ner och flyttas till en annan plats. Betonghus måste rivas ner och betong och stål är kostsamma att separera och att återvinna. Modulbyggen kräver mindre energi och resurser för att monteras på plats än att bygga nytt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.