En låssmed vet hur tjuven tänker

29 juli 2021 william eriksson

En säkerhetsdörr klarar inte ensam av att hålla tjuven borta utan behöver också ett bra lås. Vissa lås har vred på insidan för att göra det lättare att öppna inifrån, medan andra kräver nyckel även på insidan för att kunna öppnas. Men det finns också lås som ibland ska öppnas med vred och ibland med nyckel inifrån. I de fall man har låst dörren med nyckel utifrån måste man även öppna den inifrån med nyckel. Ett lås som måste öppnas med nyckel inifrån ställer till det för tjuven som helst går in genom fönstret men ut genom ytterdörren. 

Vilket lås som passar bäst beror på flera olika faktorer, men en professionell låssmed kan komma med goda råd och även se över hela bostadens säkerhetssystem. En låssmed vet hur en tjuv tänker och kan enkelt se var man kan göra förbättringar. Det kan exempelvis vara att sätta lås på altandörr och fönster, förstärka dörren vid garageingången etc.

 

 

Viktigt med bra lås även på fönster och altandörr

Det är det försäkringsbolag man har som bestämmer vilka lås som är godkända. Därför kan det vara bra att först kontakta försäkringsbolaget innan man ringer en låssmed. Men vanligt är att det krävs ett lås av minst säkerhetsklass tre. Genom att låta en låssmed se över hela bostaden och inte bara ytterdörrens lås får man ett hem där man känner sig tryggare. Lås på fönster eller inbrottslarm kan även leda till en lägre försäkringspremie och billigare försäkring. 

Den låssmed man anlitar ska vara utbildad och certifierad. Då vet man att det är en seriös aktör man har att göra med, och som bara arbetar med säkra och godkända produkter. I de fall man vill se över hela bostadens säkerhetssystem och kanske även installera ett larm kan det löna sig att be om ett kostnadsförslag från några olika låssmeder.

Fler nyheter