Brunnsborrning i Västerås

14 september 2021 jonas olsson

Vi använder vatten dagligen när vi duschar, borstar tänderna, diskar eller tvättar, men också då vi lagar mat. Dessutom lyder rekommendationen att vi helst ska dricka en och en halv till två liter vatten varje dag. För de flesta är också riklig tillgång på rent vatten en självklarhet, och man reflekterar inte ens över det. Men så är det inte för alla.

Bor man på landsbygden kan det vara svårt att ansluta till det kommunala vattennätet och då måste man i stället själv stå för sin vattenförsörjning genom att borra sig en egen brunn. Men att anlägga en brunn är inte det lättaste då också vattenkvaliteten måste bli bra. Annars kan man bli tvungen att också rena vattnet innan man kan använda det. Något som ofta är väldigt kostsamt. 

 

 

Tips på hur man får rent vatten i brunnen

Innan man borrar en brunn är det bra att ta reda på så mycket som möjligt om miljön runt omkring och vattenkvaliteten i området. Genom att ha fakta blir det lättare att undvika faktorer som kan påverka vattenkvaliteten negativt när man sedan borrar brunnen. Det kan också vara en fördel att använda sig av en brunnsborrare som väl känner till trakten och de förutsättningar som finns. En brunnsborrare kan aldrig lämna några garantier på vattnets kvalitet, men vill naturligtvis att det ska bli så bra som möjligt.

Det enda man kan göra för att försöka säkerställa vattenkvaliteten vid brunnsborrning i västerås är att använda sig av en certifierad och erfaren brunnsborrare. Då upprättas också ett brunnsprotokoll vid själva borrningen. Protokollet beskriver hur brunnen är utformad och hur borrningen har gått till. Skulle det uppstå problem med brunnen i ett senare skede behöver man ha protokollet för att kunna åtgärda problemet. Protokollet är också bra att ha vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten.

Fler nyheter