Behandling av diabetisk retinopati hos ögonläkare: Insikter från ögonläkare

29 augusti 2022 Helen Johansson

editorial

Olika allvarlighetsgrader

Diabetisk retinopati är en komplikation till diabetes som påverkar näthinnan, det ljuskänsliga vävnadsskiktet på baksidan av ögat. Obehandlad kan diabetisk retinopati leda till blindhet. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera nuvarande behandlingsalternativ för diabetisk retinopati och hur oftalmologer leder vägen när det gäller att tillhandahålla innovativa behandlingar för detta tillstånd.

image

Vikten av regelbundna kontroller

Det finns två huvudtyper av diabetisk retinopati: icke-proliferativ och proliferativ. Icke-proliferativ diabetisk retinopati är det tidigare stadiet av tillståndet och kännetecknas av små skadade områden på näthinnan. Proliferativ diabetisk retinopati är det mer avancerade stadiet, som kännetecknas av tillväxt av ny blodkärl i näthinnan.

Den viktigaste behandlingen av diabetisk retinopati är laserkirurgi, som används för att förstöra onormala blodkärl i näthinnan. Ögonläkare arbetar också med nya och innovativa behandlingar för detta tillstånd, t.ex. anti-VEGF-terapi och stamcellsterapi. Anti-VEGF-behandling innebär att man injicerar ett läkemedel i ögon som hämmar tillväxten av nya blodkärl. Vid stamcellsbehandling injiceras friska celler i ögat för att ersätta skadade celler.

Om du har diabetes är det viktigt att övervaka blodsockret och att regelbundet gå till en ögonläkare för ögonundersökningar. Med tidig diagnos och behandling kan du hjälpa till att förhindra att diabetisk retinopati utvecklas till blindhet.

Ögonläkare ligger i framkant när det gäller behandling av diabetisk retinopati och arbetar ständigt med nya och innovativa behandlingar för detta tillstånd. Om du eller någon du känner har diabetes är det viktigt att ha regelbunden ögonundersökningar så att eventuella förändringar i näthinnan kan upptäckas tidigt och behandlas därefter. Med tidig diagnos och behandling behöver diabetisk retinopati inte leda till blindhet. Kika gärna in https://www.lameramedical.se/ogonlaserbehandlingar/ för mer information och hur du hittar kontaktuppgifter för rådgivning.

Så där har du det! I detta blogginlägg har vi gått igenom diagnos och behandling av diabetisk retinopati och vi hoppas att du fann detta informativt och dela gärna med dig till vänner och familj du tror skulle behöva ta del av det. Tack för att du läste!

Fler nyheter