11 faktorer att tänka på före trädfällning: Vilka åtgärder måste vidtas?

30 juli 2022 Helen Johansson

editorial

Att ha i åtanke när du ska fälla ett träd.

Det finns många anledningar till varför du kan behöva fälla ett träd. Det kan vara dött eller sjukt, det kan vara i vägen för en nybyggnation eller det kan helt enkelt behöva rensas bort för att ge plats åt något annat. Att fälla träd är dock en farlig verksamhet och det finns många faktorer som du måste ta hänsyn till innan du börjar hugga. I den här artikeln tar vi en titt på några av de viktigaste sakerna du måste tänka på innan du fäller träd i Lund.

trädfällning Lund

Planera utförandet.

Det första du måste göra är att bedöma trädet. Är det säkert att fälla? Om trädet står nära en byggnad eller en kraftledning är det kanske inte säkert att fälla det. Du måste också ta hänsyn till i vilken riktning trädet kommer att falla och om det finns några hinder i dess väg. När du har när du bedömer trädet måste du välja rätt utrustning. En motorsåg är det vanligaste verktyget för att fälla träd, men det är inte alltid det bästa alternativet. Om trädet är litet kan du kanske använda en handsåg.

Nästa sak du behöver göra är att förbereda trädet för fällning. Detta innebär att du måste kapa ta bort alla grenar som är i vägen och se till att trädet inte lutar för mycket åt ena sidan. Du måste också märka ut en avverkningslinje, det vill säga den linje längs vilken du ska fälla trädet. När trädet är förberett kan du börja hugga.

När du fäller trädet är det viktigt att du är vara medveten om din omgivning hela tiden. Se till att du inte står i trädets väg när det faller och var uppmärksam på eventuella hinder som kan finnas i dess väg. När trädet har fallit måste du ta bort stubben. Detta kan göras med en stubbrytare eller för hand.

Att fälla träd är en det är en farlig verksamhet och det finns många faktorer som du måste ta hänsyn till innan du börjar. Genom att följa råden i den här artikeln kan du bidra till att processen blir så säker som möjligt. Hoppas detta var till hjälp och lycka till! Tack för att du läste!

Fler nyheter