Gör en geoteknisk undersökning som kan leda till bästa valet av grund

14 februari 2022 Cecilia Olsson

Om man planerar att bygga något på en tomt, framförallt om den tidigare inte varit bebyggd, så kan det vara klokt att boka in en geoteknisk undersökning. Många gånger kan det till och med vara ett krav att göra en markundersökning för att få bygglov, vilket är bra eftersom en geoteknisk undersökning visar om det finns några åtgärder man bör genomföra för att stabilisera marken. För det finns väl ingen som vill bygga ett hus på mark som inte är stabil och kan komma att röra på sig efter att bygget satt igång?!

En noggrann markundersökning är viktig om man vill säkerställa en bra grund

Med en geoteknisk undersökning kan man känna sig trygg med att det planerade bygget kommer att ha en stabil grund att stå på, oavsett om det handlar om en pool, en villa eller ett helt bostadsområde. En geoteknisk undersökning är helt enkelt en noggrann undersökning av marken. Den går till så att man vid en provborrning samlar in information och kunskap om marken genom att titta på jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer.

geoteknisk undersökning

När denna information samlats in och analyserats så sammanställs den i en rapport man som kund får från företaget som genomfört den geotekniska undersökningen. I den får man förslag på den grundläggningslösning som passar bäst utifrån markens egenskaper samt det man planerar att bygga. 

Få hjälp med geoteknisk undersökning, vare sig det handlar om ett stort eller litet projekt

Geogrund är ett företag som ger de bästa förutsättningarna för en stabil grund genom sitt fältarbete och den analys som de gör. Vare sig det är i egenskap av företag eller privatperson som man är i behov av en radonmätning, geoteknisk undersökning, vattenanalys eller dylikt så kan man vända sig till Geogrund. Det är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län.

Fler nyheter